سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

👤فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1422
👤✳️ فالوور ایرانی ارزان
15000
1000 / 500000
3
👤⚡فالوور ایرانی خارجی [ده‌درصد,ارسال,بیشتر]
18000
500 / 200000
131
👤⚛️ فالوور ایرانی سریع [ده,درصد ارسال بیشتر]
20000
250 / 500000
93
👤💎⚡فالوور ایرانی سریع
33000
100 / 50000
1
👤🇮🇷 فالوور ایرانی کیفیت خوب
34000
100 / 30000
77
👤⭐ فالوور ایرانی کیفیت عالی [سرعت‌کم,ده‌درصد,ارسال‌بیشتر]
38000
100 / 20000
111
👤 فالوور ایرانی باکیفیت [سی‌درصد‌,ارسال‌بیشتر]
39000
100 / 50000
5
👤💎🔝 فالوور ویژه
79000
500 / 50000

❤️ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
100
💛✳️ لایک ارزان Real
7000
500 / 200000
104
🧡✳️ لایک ارزان Real
8500
100 / 50000
2
💟 لایک ایرانی سریع [پست‌عادی,igtv,reel]
9000
300 / 50000
4
❤️🔥 لایک‌ ایرانی‌ خارجی +هدیه [پست‌عادی,igtv,reel]
9500
200 / 1000000
94
🧡⚡لایک ایرانی سریع [پست‌عادی,igtv,reel]
14000
100 / 50000
27
❤️💎 لایک واقعی ایرانی [پست‌عادی,بیست‌درصد‌, هدیه]
14300
50 / 50000000
1432
❤️⭐ لایک واقعی ایرانی [پست‌عادی,igtv]
16000
200 / 10000
54
❤️⭐⭐ لایک واقعی ایرانی [سرعت‌متوسط] [پست‌عادی,igtv]
18000
100 / 20000

🎥 بازدید view اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1469
🎥 بازدید ویدئو [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
1800
1000 / 100000000
95
🎥💧🇮🇷 بازدید ویدئو ایرانی [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
2000
500 / 100000000
99
🎥 بازدید ویدئو [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
2300
500 / 5000000
19
🎥✴️بازدید ویدئو سریع [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
2400
500 / 300000
18
 ️🎥💧⚡ بازدید ویدئو سریع [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
2600
500 / 10000000

📊📌 آمار اینستاگرام / سیو / ریچ ایمپرشن / اکسپلور / ارسال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
24
💾 ذخیره پست (post saves)
2200
500 / 15000
23
📊 افزایش آمار ایمپرشن + ریچ پست (Impressions + reach)
2300
500 / 1000000
90
💾 ذخیره پست (post saves)
2300
100 / 5000
25
📊🔎 افزایش آمار پست اکسپلور (expelore+home+profile visit)
6650
100 / 1000000
1428
📊🔎💎 افزایش آمار پست اکسپلور (expelore+Impressions+home+Profile Visit+location)
9300
100 / 10000000
21
📊🚀 افزایش آمار ارسال پست Share
9500
100 / 5000000

📱 اینستاگرام استوری Story

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1458
افزایش بازدید همه استوری 20k
3800
500 / 20000
1495
⚡️بازدید استوری سریع (50K)
4800
100 / 50000
1417
✳️بازدید استوری (Real 100K)
5500
100 / 100000
1418
بازدید استوری آخر Last Story
8700
100 / 30000
1459
📊 افزایش آمار استوری [Profile,Visits+impressions]
12000
100 / 50000
87
👦 بازدید استوری مخاطب آقا
13500
100 / 30000
88
👩 بازدید استوری مخاطب خانم
13500
100 / 30000
1419
📊 بازدید استوری و آمار (Impression+Profile Visit+Shares+Navigation+Exit)
17600
100 / 10000
1457
👆 افزایش آمار استوری لینک کلیک [story swipe up click]
82000
100 / 1000000
1456
🆙 افزایش آمار استوری کلیک لینک [story swipe up URL click]
89000
100 / 100000

💬 کامنت اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
📝 کامنت متن دلخواه [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
60000
10 / 1000000
16
💬 کامنت رندوم فارسی [پست‌عادی,reel,tv,igtv]
150000
10 / 1000
28
📝⭐ کامنت متن دلخواه ایرانی کیفیت خوب [پست‌عادی,tv,igtv]
250000
10 / 50000000
107
کامنت‌متن‌دلخواه‌ایرانی,خارجی [پست‌عادی,reel,tv,igtv]📝
265000
10 / 1000

👁️‍🗨️ خدمات لایو اینستاگرام Live

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
117
👁️‍🗨️❤️ لایک لایو (like live)
19000
200 / 10000
118
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۳۰ دقیقه + لایک 40K
276000
20 / 40000
122
👁️‍🗨️ بازدید لایو + لایک
316000
50 / 3000
123
👁️‍🗨️ بازدید لایو + لایک + کامنت 20K
326000
50 / 20000
116
👁️‍🗨️ بازدید لایو (+20K)
342000
50 / 20000
119
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۴۰ دقیقه + لایک
358000
50 / 2000
120
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۵۰ دقیقه + لایک
407000
50 / 2000
121
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۶۰ دقیقه + لایک
486000
20 / 2000
1491
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی ۶۰ دقیقه + لایک 100K
490000
20 / 100000
1492
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 90 دقیقه + لایک 100K
680000
20 / 100000
1493
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 120 دقیقه + لایک 100K
880000
20 / 100000
1494
👁️‍🗨️ بازدید لایو واقعی 150 دقیقه + لایک 100K
1090000
20 / 100000

💖 لایک چند پست آخر اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
29
💟 لایک 5 پست آخر
75000
100 / 100000
37
💖⭐ لایک ایرانی 5 پست آخر
95000
100 / 100000
30
💟 لایک 10 پست آخر
160000
100 / 100000
38
💖⭐ لایک ایرانی 10 پست آخر
200000
100 / 100000
31
💟 لایک 15 پست آخر
247000
100 / 100000
39
💖⭐ لایک ایرانی 15 پست آخر
315000
100 / 100000
32
💟 لایک 20 پست آخر
340000
100 / 100000
40
💖⭐ لایک ایرانی 20 پست آخر
440000
100 / 100000
33
💟 لایک 25 پست آخر
441000
100 / 100000
41
💖⭐ لایک ایرانی 25 پست آخر
575000
100 / 100000
34
💟 لایک 30 پست آخر
580000
100 / 100000
42
💖⭐ لایک ایرانی 30 پست آخر
700000
100 / 100000
35
💟 لایک 35 پست آخر
701000
100 / 100000
43
💖⭐ لایک ایرانی 35 پست آخر
816000
100 / 100000
1471
💟 لایک 40 پست آخر
820000
100 / 100000
1474
💖⭐ لایک ایرانی 40پست‌آخر
960000
100 / 100000
1472
💟 لایک 45 پست آخر
961000
100 / 100000
1475
💖⭐ لایک ایرانی 45پست‌آخر
1100000
100 / 100000
1473
💟 لایک 50 پست آخر
1101000
100 / 100000
1476
💖⭐ لایک ایرانی 50پست‌آخر
1250000
100 / 100000

☑️ تیک آبی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1480
☑️ گرفتن تیک آبی اینستاگرام
75000000
1000 / 1000

🔐 امنیت پیج اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1481
امنیت پیج شش ماهه‌ پیج_کمتر_ده‌کا
350000
1000 / 1000
1483
امنیت پیج شش ماهه پیج_کمتر_پنجاه‌کا
400000
1000 / 1000
1485
امنیت پیج شش ماهه پیج_کمتر_صدکا
450000
1000 / 1000
1487
امنیت پیج شش ماهه پیج_صد-پانصدکا
500000
1000 / 1000
1489
امنیت پیج شش ماهه پیج_بیشتر_پانصدکا
600000
1000 / 1000
1482
امنیت پیج یک ساله برای پیج_کمتر_ده‌کا
650000
1000 / 1000
1484
امنیت پیج یک ساله پیج_کمتر_پنجاه‌کا
750000
1000 / 1000
1486
امنیت پیج یک ساله پیج_کمتر_صدکا
850000
1000 / 1000
1488
امنیت پیج یک ساله پیج_صد-پانصدکا
950000
1000 / 1000
1490
امنیت پیج یک ساله پیج_بیشتر_پانصدکا
1100000
1000 / 1000

📍🌍 ثبت موقعیت مکانی شما در گوگل مپ

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1470
🌍 ثبت موقعیت مکانی شما یا فروشگاه مورد نظر در نقشه گوگل مپ
80000
1000 / 5000

🔘 خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
70
ممبر فیک کانال عمومی ظرفیت‌۲۰۰کا
19500
1000 / 30000
55
👤 ممبر فیک گروه خصوصی
22000
1000 / 2000
58
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 70 کا
22000
1000 / 70000
56
👤 ممبر فیک کانال عمومی
28000
1000 / 5000
59
👦 ممبر کانال عمومی (هیدن) 90 کا
28000
1000 / 90000
60
👦 ممبر کانال عمومی سرعت بالا (هیدن)
28000
1000 / 10000
68
👤✳️ ممبر واقعی گروه عمومی (اد اجباری) 30 کا
28500
1000 / 30000
57
👤🔝 ممبر فیک کانال عمومی و خصوصی کم ریزش
32000
1000 / 160000
148
👤 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
149
👤💎 ممبر فیک گروه بدون ریزش
35000
1000 / 100000
62
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 70 کا
35000
1000 / 70000
64
👤✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 30 کا
38000
1000 / 30000
63
👤🔝✳ ممبر واقعی کانال عمومی (اد اجباری) 10 کا
38000
1000 / 10000

🔘🎥 بازدید view تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
78
🎥🔝 بازدید ویدئو تک پست
1400
500 / 200000
75
🎥♋️ بازدید ویدئو 5 پست آخر
7500
500 / 200000
79
🎥♋️ بازدید ویدئو 10 پست آخر
14000
500 / 200000
80
🎥♋️ بازدید ویدئو 20 پست آخر
28000
500 / 200000
81
🎥♋️ بازدید ویدئو 50 پست آخر
50000
200 / 300000
82
🎥♋️ بازدید ویدئو 100 پست آخر
80000
500 / 200000

☸️خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
112
🎥 بازدید ویدئو آپارات (aparat video views)
8500
1000 / 1000000
113
❤️ لایک واقعی ویدئو آپارات (aparat,real,like)
29800
200 / 20000
115
👤 دنبال کننده آپارات (بدون ریزش ظرفیت کل4k) (aparat followers)
34000
100 / 4000
114
👤⭐ دنبال کننده واقعی فعال آپارات (aparat-real-followers)
135000
200 / 500000

🎶 سرویس تیک توک Tik Tok

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1498
🎥 بازدید Tik Tok
2500
100 / 500000000
1497
🎥🔸بازدید Tik Tok
2600
100 / 100000000
1499
❤️ لایک Tik Tok Like Real 10k day
18500
10 / 200000
1500
❤️ لایک+جبران‌ریزش Tik Tok Like Real 20k day
27000
100 / 20000
1501
👥 فالوور+جبران‌ریزش Tik Tok Followers Real
29000
10 / 100000
1503
👥 فالوور Tik Tok Followers 20K
33000
10 / 50000
1502
👥 فالوور+جبران‌ریزش Tik Tok Followers Real
49000
10 / 100000

خدمات یوتیوب YouTube

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1452
 🎥🍓🆕 بازدید پست یوتیوب کم ریزش (youtube video views 5K day)
22000
100 / 100000
1508
🎥💎 بازدید پست یوتیوب پیشنهادی (youtube video views Real 8K day)
22000
150 / 500000
1454
🎥✅ بازدید پست یوتیوب واقعی youtube video views Real 10K day 
22500
100 / 100000
1496
🎥⭐🆕 بازدید پست یوتیوب کم ریزش (youtube video views 9K day)
23000
150 / 500000
1451
 🎥⭕ بازدید پست یوتیوب+جبران‌ریزش youtube video views 5K day Real
24700
100 / 100000
1460
🎥✴️🆕 بازدید پست یوتیوب+جبران ریزش youtube videos views 1K day Real
25800
100 / 100000
124
🎥✳️🆕 بازدید پست یوتیوب+جبران‌ریزش youtube video views 3K day Real
30500
100 / 200000
1479
❤️✴️ لایک پست یوتیوب youtube like 10k days Real
35000
100 / 100000
125
❤️لایک پست یوتیوب  youtube like 20k days
36000
100 / 95000
136
🚀 youtube shares 10K day
37000
10 / 1000000
1478
❤️💎لایک پست یوتیوب +جبران‌ریزش youtube like 10k days Real
39700
50 / 100000
126
❤️⭐ لایک پست یوتیوب +جبران‌ریزش youtube like 20k days
41000
100 / 95000
138
youtube subscribers + ۳۰ days guarantee
786000
10 / 2000
1427
youtube subscribers usa Real +جبران ریزش👤
790000
10 / 2000
1434
 subscribers usa Real +جبران ریزش⚡👤
899000
10 / 2000

خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
142
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
496000
100 / 1000
150
👤فالوور کلاب هاوس clubhouse followers
710000
100 / 1000

خدمات فیس بوک Facebook

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1424
بازدید پست فیسبوک (500-100 facebook (video views
5500
100 / 1000000
139
بازدید پست فیسبوک (10k-20k facebook (video views
6800
100 / 100000000
140
❤️ لایک فیسبوک facebook likes
21000
100 / 100000
141
facebook profile followers
48000
100 / 100000
1425
facebook profile followers-refill 30D
80000
100 / 200000

🎮 خدمات بازی یوسی پابجی PUBG

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1435
32 عدد یوسی پابجی PUBG
23000
1000 / 1000
1436
63 عدد یوسی پابجی PUBG
39000
1000 / 1000
1437
198 عدد یوسی پابجی PUBG
118000
1000 / 1000
1446
✳️ بسته رویال پس + 50 یوسی هدیه پابجی PUBG
195000
1000 / 1000
1438
340 عدد یوسی پابجی PUBG
197000
1000 / 1000
1439
360 عدد یوسی پابجی PUBG
205000
1000 / 1000
1449
⚛️ پرایم پلاس پابجی PUBG
330000
1000 / 1000
1440
690 عدد یوسی پابجی PUBG
372000
1000 / 1000
1447
✳️ بسته رویال پس پلاس + 120 یوسی هدیه پابجی PUBG
495000
1000 / 1000
1441
1030 عدد یوسی پابجی PUBG
515000
1000 / 1000
1450
⚛️ آرپی پرایم پلاس + 120 یوسی پابجی PUBG
550000
1000 / 1000
1443
1875 عدد یوسی پابجی PUBG
905000
1000 / 1000
1444
4000 عدد یوسی پابجی PUBG
1760000
1000 / 1000
1445
8400 عدد یوسی پابجی PUBG
3276000
1000 / 1000

test

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1505
test v 30
1800
100 / 100000000
1506
test v .01
1900
75 / 5000000
1507
test v .12
1950
100 / 1000000
1504
test v
2000
100 / 10000000
146
test L n
14000
100 / 100000
1467
test ig f
39000
100 / 50000000